Klik op ANBI voor onze gegeven


 

Aangepaste belijdenismethode


 

Voor vragen kunt u mailen naar: info@loketgelijkezorg.nl
U kunt de methode bestellen via:  www.Loketgelijkezorg.nl
 

 

Wie zijn wij?


De vereniging "Op weg met de ander" is de Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.
 

Landelijk Bureau
Beatrixstraat 20a

3862 DB  Nijkerk

tel. 033 - 245 66 20

 

e-mail: info@opwegmetdeander.nl


stafmedewerker: Jenneke Wolvers- ten Hove
                                        

Uitgangspunten

Leven met een handicap kan heel moeilijk zijn. In de Bijbel lezen we dat Jezus oog had voor iedereen, in het bijzonder het kleine, het verachte, de zwakke, de hulpbehoevende.

Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens. (Joh. 9: 1) En Hij leert ons dat in Zijn gemeente elk lid even nodig is. “Ja veeleer, de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig.” (1 Kor.12:22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente.
Daarom willen we samen een (h)echte Christelijke gemeente zijn!

Ons doel, onze missie...

De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij.
 

Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.
 

Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Lidmaatschap
(en steunen van de vereniging)

Ledenadministratie:
 

E-mail: leden@opwegmetdeander.nl
 

Algemeen e-mailadres voor bestuurszaken: bestuur@opwegmetdeander.nl
Banknummer: 2248764 ten name van 'Op weg met de ander' te Ridderkerk.

• Het lidmaatschap kost € 17,- per jaar.
   Daarvoor ontvangt u 5 keer per jaar het Contactblad van de vereniging
• Als donateur ontvangt u 1 keer per jaar het Contactblad van de vereniging
• U kunt ook een schenking doen voor een periode van 5 jaar
• U kunt de vereniging ook legateren
 

De vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling, giften/schenkingen en legaten zijn daardoor aftrekposten voor de aangiften.


Bestuursleden

E-mail bestuur: bestuur@opwegmetdeander.nl